Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Namjena i korisnici kredita

Povratak

-  kupnja stana ili obiteljske kuće

-  izgradnja stana ili obiteljske kuće

-  rekonstrukcija, adaptacija i popravak te opremanja stana ili obiteljske kuće

-  kupnja građevinske čestice bez ili s djelomično izgrađenom građevinom

-  komunalno uređenje građevinske čestice

-  otplata stambenog kredita u korištenju uzetog kod banke ili štedionice osnovane na području Republike Hrvatske i utrošenog za namjene iz točke 1. do 5.

Korisnik kredita u Raiffeisen stambenoj štedionici d.d. Zagreb (dalje: RSŠ) može biti punoljetna fizička osoba-državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, stambeni štediša RSŠ, koji je s RSŠ zaključio Ugovor o stambenoj štednji i koji temeljem kreditne sposobnosti može biti nositelji kreditnog posla.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja