Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Izmjena ugovora

Povratak

Izmjene ugovora o stambenoj štednji moguće su samo prije dodjele ugovorenog iznosa.

Izmjene se mogu odnositi na

  • izmjenu tarife štednje
  • izmjenu ugovornog iznosa
  • ustupanje prava i obveza iz ugovora o stambenoj štednji
  • spajanje ugovora o stambenoj štednji
  • ostale izmjene


Zahtjev za izmjenu ugovora o stambenoj štednji podnosi se na odgovarajućem obrascu, koji stambeni štediša treba podnijeti u najbližoj poslovnici Raiffeisen banke.

Ukoliko Raiffeisen stambena štedionica prihvati zahtjev, on se smatra aneksom ugovora o stambenoj štednji, o čemu stambeni štediša dobiva pismenu ispravu (potvrdu).

U slučaju izmjene ugovora o stambenoj štednji, Raiffeisen stambena štedionica može uvjetovati da stambeni štediša sudjeluje u dodjeli najranije 6 mjeseci nakon prihvaćanja izmjene.

Naknada za izmjenu ugovora o stambenoj štednji naplaćuje se u visini važeće Odluke o naknadama za usluge, i to s računa stambene štednje.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja