Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Ustupanje ugovora

Povratak

Prava i obveze iz ugovora o stambenoj štednji mogu se ustupati samo članovima obitelji. Pod članom obitelji smatra se bračni i izvanbračni drugovi, srodnik u pravoj liniji te braća i sestre koji zajedno stanuju.

U slučaju ustupanja prava i obveza iz ugovora, Raiffeisen stambenoj štedionici treba dostaviti izjavu o ustupanju ugovora o stambenoj štednji koju su potpisali stari i novi vlasnik ugovora te dokaz o srodstvu (npr. vjenčani list, izvod iz matične knjige rođenih, izjavu o izvanbračnoj zajednici, rješenje o ostavinskoj raspravi, preslike osobnih iskaznica, potvrdu o prebivalištu MUP-a i sl.).

Za ustupanje ugovora naplaćuje se naknada sukladno Odluci o naknadama.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja