Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Promjena štedionice

Povratak

Sredstva raspoložive stambene štednje po već aktivnom ugovoru o stambenoj štednji štediša može jednom u tijeku godine prenijeti u drugu stambenu štedionicu. Pri ovom prijenosu štediša ne gubi pravo na DPS. Nalog za prijenos raspoloživih sredstva stambene štednje štediša treba podnijeti u najbližoj poslovnici RBA. Raiffeisen stambena štedionica dužna je u roku od sedam radnih dana provesti nalog za prijenos raspoložive stambene štednje štediše u odabranu štedionicu.

Sukladno izmjenama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, štediša koji ima više ugovora o stambenoj štednju sklopljenih u različitim štedionicama poticaj na stambenu štednju može dobiti samo u jednoj stambenoj štedionici.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja