Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Izmjena tarife štednje

Povratak

Tarifa štednje može se mijenjati tijekom štednje.

Početak vremena štednje iz osnovnog ugovora se ne mijenja.

Izmjena tarife štednje iz štednje s nižom kamatnom stopom u štednju s višom kamatnom stopom nije moguća, te izmjena tarife iz tarifa za Ugovor o stambenoj štednji bez valutne klauzule u tarife za Ugovor o stambenoj štednji s valutnom klauzulom i obrnuto, nije moguća.

U slučaju izmjene tarife štednje iz štednje s višom kamatnom stopom u štednju s nižom kamatnom stopom obavlja se reobračun kamate na ušteđevinu po kamatnoj stopi nove tarife štednje od datuma sklapanja ugovora, odnosno datuma prve uplate.

Za izmjenu tarife štednje naplaćuje se naknada sukladno Odluci o naknadama za usluge.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja