Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Ostale izmjene

Povratak

Izmjena osobnih podataka ili adrese
Stambeni štediša, odnosno zakonski zastupnik, dužan je bez odgađanja obavijestiti Raiffeisen stambenu štedionicu o promjeni osobnih podataka i adrese. Za izmjenu adrese dovoljna je preslika osobne iskaznice s novim prebivalištem, a za izmjenu osobnih podataka preslika osobne iskaznice ili drugi dokument kojim se može utvrditi izmjena (npr. vjenčani list).

Izmjena adrese korespondencije
Ako štediša želi primati poštu na adresu koja je različita od prebivališta, može to ostvariti izmjenom korespondentne adrese.

Izmjena načina plaćanja
Ako je štediša tijekom štednje zadao trajni nalog za plaćanje štednih uloga, može zatražiti da mu Raiffeisen stambena štedionica više ne šalje uplatnice.

Izmjena zahtjeva za dodjelom državnih poticajnih sredstava
Ako stambeni štediša želi iskoristiti pravo na državna poticajna sredstva u Raiffeisen stambenoj štedionici, a nije ga koristio, može to zatražiti naknadno. Ukoliko stambeni štediša već ima sklopljen ugovor o stambenoj štednji u nekoj stambenoj štedionici, ima pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava samo u jednoj stambenoj štedionici.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja