Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Malo povijesti

Povratak

Prva Raiffeisen štedionica osnovana je još 1886. godine u Muhldorfu, u pokrajini Donje Austrije. Ime je dobila po Friedrichu Wilhelmu Raiffeisenu (1818 - 1888.), osnivaču prvih novčanih zadruga, koje su na principu solidarnosti njemačkim i austrijskim seljacima osiguravale potrebna novčana sredstva. Nakon samo 10 godina u Austriji je djelovalo već više od 600 Raiffeisen štedionica, a na Raiffeisenovim načelima uzajamne pomoći i odgovornosti svih članova počiva poslovanje cijele Raiffeisen grupe.
 
Raiffeisen stambena štedionica u Hrvatskoj je s poslovanjem započela 20. svibnja 1999. godine. 100% vlasnik Raiffeisen stambene štedionice je Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.
 

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja