Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Uprava

Povratak
 

Vlasta Žubrinić-Pick, predsjednica Uprave

Vlasta Žubrinić-Pick predsjednica je Uprave Raiffeisen stambene štedionice od kolovoza 2014. godine.
Rođena je 1957. godine u Zagrebu, a 1979. godine je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Karijeru je započela u RIZ-u, a nakon toga je radila u Zagrebačkoj banci na poslovima planova i analiza odnosno na funkciji direktorice direkcije Kontrole bilančnih rizika. U Raiffeisenbank Austria d.d. dolazi 1996. godine na funkciju direktorice Unutarnje kontrole. Od rujna 2001. do kraja 2013. godine bila je članica Uprave nadležna za poslovanje sa stanovništvom.

 

Tomislav Matić, član Uprave

Tomislav Matić član je Uprave Raiffeisen stambene štedionice od srpnja 2016. godine. Rođen je 15.02.1975. godine. Završio je diplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te MBA poslijediplomski studij iz Managementa na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM). Osim na diplomskim i poslijediplomskim studijima, svoja je znanja usavršavao na brojnim stručnim seminarima, kongresima i radionicama iz segmenta financija i menadžmenta, u Hrvatskoj i u inozemstvu. Matić je karijeru započeo u Privrednoj banci Zagreb d.d. 1999. godine, gdje je do prelaska u RBA obnašao funkciju voditelja poslovnice u Zaprešiću. Raiffeisen banci se pridružio 2005. godine na mjestu direktora podružnice Zaprešić. Od 2008.do 2009. godine obnaša funkcije direktora podružnice Zaprešić. Godine 2010. preuzima funkciju regionalnog direktora za Regiju Istra sa sjedištem u Puli, a od 2011. godine do imenovanja za člana Uprave Raiffeisen stambene štedionice, obnaša funkciju direktora Regije za poslovanje sa stanovništvom.

 

Sonja Skobe, član Uprave

Sonja Skobe članica je Uprave Raiffeisen stambene štedionice od srpnja 2016. godine. Rođena je 20. srpnja 1973. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Vanjska trgovina, te je svoju karijeru započela u Financijskoj agenciji (FINA) kao interni revizor. Profesionalni razvoj nastavila je dolaskom u Raiffeisen banku gdje se zaposlila 1998. godine u Sektoru poslovanja sa stanovništvom. Radila je na različitim pozicijama unutar Sektora poslovanja sa stanovništvom od koordinatora do voditelja prodaje. U razdoblju od 2006. do 2009. godine, obnašala je funkciju direktorice Unaprjeđenja prodaje u poslovnoj mreži, a nakon toga do 2015. godine, dužnost direktorice Razvoja štedno-ulagačkih proizvoda u Sektoru financijskih proizvoda. Od veljače 2015. godine do imenovanja na funkciju članice Uprave Raiffeisen stambene štedionice, Sonja Skobe bila je na funkciji direktorice Upravljanja kreditnim rizicima Retail klijenata.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja