Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Stambeni krediti uz međufinanciranje

Povratak

Stambeni krediti uz međufinanciranje mogu se odobriti svim stambenim štedišama, neovisno o prethodnom roku štednje ili iznosu ušteđevine. Odmah po sklapanju ugovora o stambenoj štednji moguće je zatražiti stambeni kredit uz međufinanciranje. Stambeni krediti se odobravaju uz kamatnu stopu koja je nepromjenjiva za cijelo razdoblje otplate kredita.

Stambeni krediti uz međufinanciranje odobravaju se na način da se u odmah po sklapanju ugovora o stambenoj štednji realizira stambeni kredit prema namjeni, te se u prvo vrijeme u razdoblju međufinanciranja otplaćuje kredit za međufinanciranje. Po završetku razdoblja međufinanciranja, nakon proteka razdoblja štednje i po ušteđenom minimalnom iznosu stambene štednje, prelazi se u otplatu redovnog kredita. Razdoblje međufinanciranja u kojem se otplaćuje kredit za međufinanciranje od 2 do 5 godina, a minimalna ušteđevina na kraju međufinanciranja je određena Odlukom Uprave.

Stambeni krediti uz međufinanciranje u Raiffeisen stambenoj štedionici odobravaju se s jednakom i nepromjenjivom otplatnim anuitetom u cijelom razdoblju otplate. Ako je prilikom odobravanja kredita za međufinanciranje iznos ušteđevine manji od minimalnog iznosa potrebnog za dodjelu ugovornog iznosa, potrebno je u razdoblju međufinanciranja uplaćivati rate koje se sastoje od uplate stambene štednje i anuiteta otplate kredita za međufinanciranje, a u razdoblju redovne otplate kredita od otplatnog anuiteta redovnog kredita. Rata u razdoblju međufinanciranja koja se sastoji od uplata štednje i anuiteta kredita za međufinanciranje jednaka je otplatnom anuitetu redovnog kredita. Moguće je na početku međufinanciranja uplatiti minimalni iznos ušteđevine potrebne za dodjelu redovnog kredita i u tom slučaju nije potrebno uplaćivati dodatnu štednju tokom međufinanciranja. Za cijelo razdoblje međufinanciranja na uplate stambene štednje ostvaruje pravo na kamatu na štednju i pravo na državna poticajna sredstva za stambenu štednju.

Stambeni krediti uz međufinanciranje odobravaju se uz valutnu klauzulu u eurima i bez valutne klauzule u HRK.

Odobravanje kredita uz međufinanciranje uz minimalnu ušteđevinu već od 0%!

Raiffeisen stambena štedionica d.d. odobrava stambene kredite za međufinanciranje (MFC) uz slijedeće modele, kamatne stope i uvjete:

Kamatna stopa za kredite za međufinanciranje u EUR iznosi:

  namjena kredita
kupnja / otplata st. kredita ostale namjene
Model EUR kamatna stopa MFC kredita kamatna stopa MFC kredita
M1 4,10% 4,65%
M2 4,05% 4,55%
M3 3,65% 4,45%
Kamatna stopa redovnog kredita s valutnom klauzulom u eurima nakon konverzije iz međufinanciranja u redovni kredit iznosi 4,10% za vrstu namjene kupnja stana ili obiteljske kuće i otplatu stambenih kredita te 4,20% za ostale namjene. Kamatna stopa je godišnja, redovna i nepromjenjiva

  namjena kredita
kupnja / otplata st. kredita / izgradnja stana / obiteljske kuće
Model EUR kamatna stopa MFC kredita
ZELENI 3,75%
Kamatna stopa redovnog kredita s valutnom klauzulom u eurima nakon konverzije iz zelenog kredita za međufinanciranje u redovni kredit iznosi 4,10%. Kamatna stopa je godišnja, redovna i nepromjenjiva.

Kamatna stopa za kredite za međufinanciranje u HRK iznosi:

  sve stambene namjene kredita
Model HRK kamatna stopa MFC kredita
M1 4,75%
Kamatna stopa redovnog kredita u HRK nakon konverzije iz međufinanciranja u redovni kredit iznosi 4,75%. Kamatna stopa je godišnja, redovna i nepromjenjiva.

 


 Primjeri izračuna modela međufinanciranja
Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja