Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Državna poticajna sredstva

Povratak

Državna poticajna sredstva zajedno s pripadajućom kamatom isplatit će se štediši:

1.     ako štediša kod štednje kraće od 60 mjeseci ostvari pravo na stambeni kredit i sklopi Ugovor o stambenom kreditu sukladno Zakonu i Općim uvjetima poslovanja te namjenski opravda cjelokupni iskorišteni Ugovorni iznos

2.     ako razdoblje štednje traje 60 mjeseci ili duže, neovisno o tome je li štediša zaključio Ugovor o stambenom kreditu ili nije.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja