Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Ustup prava na kredit

Povratak
·         štediša može svoja prava iz ugovora o stambenoj štednji ustupiti članu svoje uže obitelji (bračni drugovi, srodnici u pravoj liniji te braća i sestre s kojima štediša zajedno stanuje) te izvanbračnom drugu

·         ukoliko maloljetnik ustupa svoje pravo na kredit, ustup potpisuju njegovi zakonski zastupnici odnosno skrbnici (oba roditelja, odnosno skrbnika)

·         ustupanje prava na kredit članu obitelji moguće je ukoliko su svi Ugovori o stambenoj štednji koji su predmet objedinjavanja zaključeni u istim OUP, istoj tarifi te ulaze u isto razdoblje dodjele

·         kod kredita za međufinanciranje razdoblje dodjele može biti različito, ali se na dodjelu Ugovornog iznosa čeka dok ta prava ne steknu svi objedinjeni Ugovori o stambenoj štednji

·         pravo na ustup može se ostvariti u roku navedenom na općim uvjetima poslovanja koji su važeći za predmetni ugovor o stambenoj štednji.

Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja