Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Osiguranje depozita

Povratak
Informacija o osiguranju štednih depozita kod DAB (Državna agencije za osiguranje štednih depozita i sanaciju banaka):
Zakon o osiguranju štednih depozita:
Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja