Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

Uplaćena državna poticajna sredstva (DPS) za stambenu štednju za 2015. godinu

Povratak
 Ministarstvo financija doznačilo je državna poticajna sredstva (DPS) za 2015. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice 22.12.2016. Sredstva su pripisana štedišama dana 27.12.2016.
Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja