Kontakt

Raiffeisen stambena štedionica d.d.

Ulica grada Vukovara 37b
10 000 Zagreb

Tel: 01/6006 100
Fax: 01/6006 199

Info telefon: 072 62 62 62

PRAVILA FACEBOOK NAGRADNOG NATJEČAJA
„Dovrši Bubašparinu priču“

Povratak
 
Članak 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Raiffeisen stambena štedionica d.d., Ulica grada Vukovara 37b, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, Hrvatska. OIB: 99833333809 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj ‘Dovrši Bubašparinu priču’ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na službenoj Facebook stranici Raiffeisenbank Hrvatska (https://www.facebook.com/RaiffeisenbankHrvatska/).
Nagradni natječaj traje od 9.5.2017. godine u 12:00h do 29.5.2017. godine u 00:00h, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.
Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE
Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Facebook stranici Raiffeisenbank Hrvatska https://www.facebook.com/RaiffeisenbankHrvatska/.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora, agencije Degordian, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja. Nagradu u sklopu Natječaja ne može osvojiti ni osoba koja je osvojila nagradu u sklopu bilo kojeg natječaja Organizatora koji se odvijao na Facebook ili web stranici Organizatora u posljednja tri (3) mjeseca od datuma početka ovog Natječaja.

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Cilj Natječaja je da Sudionik u komentaru na jednoj od tri objave koje komuniciraju natječaj na službenoj Facebook stranici Raiffeisenbank Hrvatska napiše kreativni odgovor sa završetkom priče u videu s Bubašparom.
Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA
Dobitnici nagradnog natječaja bit će izabrani na sljedeći način: 3 dobitnika glavnih nagrada i 10 dobitnika utješnih nagrada izabrat će stručni žiri na temelju originalnosti i kreativnosti odgovora prijavljenih na natječaj. Dobitnici nagradnog natječaja bit će objavljeni u roku od 4 (slovima: četiri) dana nakon završetka nagradnog natječaja, odnosno do 2.6.2017. godine na Facebook stranici https://www.facebook.com/RaiffeisenbankHrvatska/. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 12. ovih Pravila.

Članak 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond nagrada sastoji se od:
●    1 x hoverboard Xplorer Hummer Silver 8'' – 2.659,30 kuna
●    1 x tablet Samsung SM-T580 Galaxy – 1.800,25 kuna
●    1 x dječji bicikl Xplorer Sprint – 1.259,10 kuna
●    10 x poklon paket promotivnog materijala

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU
Nakon završetka Natječaja, dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem Facebook objave na Raiffeisenbank Hrvatska Facebook stranici https://www.facebook.com/RaiffeisenbankHrvatska/ na kojoj se odvijao Natječaj.
Ako se Dobitnik ne javi u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od objave dobitnika, nagrada mu se neće uručiti.
Kod preuzimanja nagrade Dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom i potpisati izjavu o primitku iste.
Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu.
Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:
·     sudionik prekrši Pravila;
·     sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
·      se ne pridržavaju teme Natječaja;
·      sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim emailom, odnosno adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, osobito u slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.
Sva autorska prava na sadržaju Natječaja ima Organizator te je sudjelovanjem u Natječaju sudionik suglasan da se njegov doprinos Natječaju ne smatra autorskim djelom. Radi izbjegavanja svake sumnje, smatra se da Organizator ima isključivo pravo ostvarivati sva autorska prava u punom opsegu, bez vremenskog i prostornog ograničenja na cjelokupnom sadržaju Natječaja, uključujući i doprinos sudionika Natječaja.
Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Raiffeisen stambenoj štedionici d.d., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Raiffeisen stambena štedionica d.d. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.
Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo, vremenski i teritorijalno neograničeno, u svim medijima.
Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Članak 12: OBJAVA DOBITNIKA
Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Raiffeisenbank Hrvatska u roku od 4 (slovima: četiri) dana nakon završetka Natječaja, odnosno do 2.6.2017. godine. (https://www.facebook.com/RaiffeisenbankHrvatska/)

Članak 13: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 5. ovih Pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom sudioniku.

Članak 14: POREZI
Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 15: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.raiffeisenstambena.hr.

Članak 17: IZMJENE PRAVILA
Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.raiffeisenstambena.hr.
Pretraživanje
Unesite pojam:
Moja stambena štednja