ispiši stranicu
© Raiffeisen stambena štedionica, 22.08.2017 | 11:08

Uplaćena državna poticajna sredstva (DPS) za stambenu štednju za 2015. godinu

 Ministarstvo financija doznačilo je državna poticajna sredstva (DPS) za 2015. godinu za štediše Raiffeisen stambene štedionice 22.12.2016. Sredstva su pripisana štedišama dana 27.12.2016.