Prijava

Raiffeisen stambena štedionica svojim štedišama nudi paket Internet usluga koji, između ostalog, uključuje uvid u odredbe ugovora o stambenoj štednji, stanje i promet po računu, primanje obavijesti vezanih za ugovor te novosti u poslovanju Raiffeisen stambene štedionice. Za korištenje Internet usluga Raiffeisen stambene štedionice potrebni su kartica stambene štednje/pristupni broj i PIN.

 

Prijava na Internet usluge
Broj kartice/pristupni broj:  
PIN:  
Unesite broj kartice/pristupni broj i PIN.  

 

Kako do PIN-a?
U poslovnicama RBA potrebno je podnijeti zahtjev za dodjelu PIN-a, koji se nakon nekoliko dana dostavlja na e-mail adresu naznačenu na zahtjevu.

Problem prilikom prijave?
Nekoliko je razloga zbog kojih možete imati problema s prijavom na Internet usluge Raiffeisen stambene štedionice. Neki od najčešćih su:

  • ako umjesto broja kartice/pristupnog broja upisujete broj ugovora,
  • ako imate više ugovora možda upisujete broj kartice/pristupnog broja jednog ugovora i PIN drugog ugovora,
  • možda imate blokirane Cookies (u Microsoft Internet Exploreru postavite: Tools -> Internet Options -> Privacy -> Settings: Medium).